Deutschland, Österreich, Schweiz
English international
Polska
Przedsiębiorstwo  |  Innowacja i środowisko  |  Produkty  |  Referencje  |  Kontakt i obsługa  |  Życie
Atmosfera i warunki w pracy  |  Oferty pracy  |  Rekrutacja  |  Życie w Palatynacie
Copyright • Berger-Lacke GmbH • Maybachstr. 2 • D-67269 Grünstadt/Pfalz • Deutschland • Tel +49 (0) 63 59 / 80 05 - 0 • Fax - 50 • E-Mail: info@berger-lacke.de
Atmosfera i warunki w pracy
  Atmosfera w pracy musi być dobra!

Dobra atmosfera w pracy jest konieczna, aby cieszyć się pracą oraz żeby przedsiębiorstwo odniosło sukces. Uzależniona jest ona od różnych czynników.
Przyszłościowa praca, respekt oraz uznanie w oczach przełożonych i kolegów przyczyniają się stworzenia odpowiedniej atmosfery. Czujemy się zobowiązani do dążenia do tego celu.

Rozmiar naszej firmy, zatrudniającej około 100 osób, uważamy za optymalny. Jest ona wystarczająco duża, aby zaoferować zróżnicowaną wydajność oraz kompetencje. Ale nie za duża, aby zapewnić ostoję każdemu pojedynczemu pracownikowi. Dla nas koledzy nie są numerami, ale osobowościami, które ryzykują każdego dnia.

Dlatego ważna jest dla nas pozytywna identyfikacja z przedsiębiorstwem, zaangażowaniem i duchem zespołu. Konstruktywni pracownicy i pozytywne myślenie wspomagają przyjemność z pracy i dobrą atmosferę zespołu.
  Duch zespołowy a nie myślenie podziałowe!

Sukces odnosimy razem lub nikt. Każdy dział, każda jednostka ma swój nieoceniony wkład, który uznajemy obustronnie.

Różne interesy i punkty widzenia są w naturze rzeczy i poszerzają horyzont. Ważnym jest jednak, aby połączyć częściowe aspekty dla dobra całego przedsiębiorstwa. Dlatego nie chcemy i nie możemy sobie pozwolić na myślenie działowe oraz na posiadanie klapek na oczach. Przeciwieństwem jest wyznaczony cel, sens dla całości. Zamiast sytuacji praktykowanej jeszcze w pewnych miejscach ”technik-sprzedawca-konflikt”, stawiamy na sprzedawcę z rozumowaniem technicznym i technika z myśleniem handlowym. Czynniki tego typu sprawiają, że jesteśmy zepsołem.
 
  Popyt na pomysły i pracowników!

Niezależnie od Państwa talentu, wykształcenia i doświadczenia zawodowego macie Państwo swój indywidualny profil oraz możliwość wniesienia własnego wkładu pracy. Dzięki umiejętnościom, motywacji oraz niezawodności zyskujecie Państwo szacunek i autorytet w zespole. Mile widziane są pomysły, propozycje i impulsy niezależnie od tego, na jakim stanowisku Państwo pracujecie.
  Jesteście Państwo elastyczni i posiadacie chęć do nauki?

Prawidłowa odpowiedź może brzmieć jedynie: „tak”! Firmy osiągają sukces jedynie wtedy, gdy szybko i optymalnie potrafią dostosować się do warunków rynkowych i zróżnicowanych potrzeb klienta. Ma to miejsce oczywiście wtedy, gdy jest wola i zdolność do zmian oraz poprawy. W tym celu potrzebujemy każdego pracownika i pracownicy. Czy jesteście Państwo tak elastyczni? Czy zmiany sprawiają Państwu radość? W takim razie u nas jesteście Państwo we właściwym miejscu.
  Wszystko zależy od jakości nas wszystkich!

Od 1998 roku utrzymujemy system zarządzania jakości zgodnie z normą ISO 9001, dobrowolnie i z przekonaniem, iż żaden klient do tego nas nie zmusił.

Zależy to rzeczywiście od każdego pracownika i pracownicy, gdyż każdy wnosi swój indywidualny wkład w całość. Nie ma pracy bez znaczenia i skutków na jakość, naszą jakość. Dlatego znajduje się u nas 100 menedżerów jakości, którzy odpowiedzialni są za swój obszar pracy. Czy chcieliby Państwo zostać jednym z nich?
  Oferujemy usługi wzorowane na wynikach!

Jako członek Stowarzyszenia Pracodawców przemysłu chemicznego i VCI oferujemy naszym pracownicom i pracownikom usługi wzorowane na wynikach. Obejmują one ogólnie przyjęte zasady za najlepsze. Dajemy zatem „zielone światło”.